Hoạt động gần đây của trang web

19:02, 11 thg 2, 2018 Nguyễn Ngọc Hà đã chỉnh sửa Đây là trang mạng nội bộ phục vụ công việc của nhân viên Pan Services khu vực Hà Nội
18:59, 11 thg 2, 2018 Nguyễn Ngọc Hà đã chỉnh sửa Đây là trang mạng nội bộ phục vụ công việc của nhân viên Pan Services khu vực Hà Nội
18:58, 11 thg 2, 2018 Nguyễn Ngọc Hà đã chỉnh sửa Đây là trang mạng nội bộ phục vụ công việc của nhân viên Pan Services khu vực Hà Nội
19:36, 9 thg 2, 2018 Phạm Thị Phương Loan đã chỉnh sửa Giám sát vệ sinh công nghiệp
23:16, 29 thg 1, 2018 Phạm Thị Phương Loan đã chỉnh sửa Tuyển dụng Hộ lý
23:16, 29 thg 1, 2018 Phạm Thị Phương Loan đã chỉnh sửa Tuyển dụng nhân viên vệ sinh công nghiệp
23:12, 29 thg 1, 2018 Phạm Thị Phương Loan đã chỉnh sửa Nhân viên tuyển dụng ( Nam)
23:11, 29 thg 1, 2018 Phạm Thị Phương Loan đã chỉnh sửa Facilities Manager – Citibank
23:10, 29 thg 1, 2018 Phạm Thị Phương Loan đã chỉnh sửa Nhân viên kinh doanh
23:08, 29 thg 1, 2018 Phạm Thị Phương Loan đã chỉnh sửa Giám sát vệ sinh công nghiệp
23:07, 29 thg 1, 2018 Phạm Thị Phương Loan đã chỉnh sửa Facilities Manager – Citibank
23:06, 29 thg 1, 2018 Phạm Thị Phương Loan đã chỉnh sửa Trưởng Bộ Phận Tuyển Dụng & Đào Tạo
23:05, 29 thg 1, 2018 Phạm Thị Phương Loan đã chỉnh sửa NHÂN VIÊN LỄ TÂN - Đã Tuyển đủ
23:02, 29 thg 1, 2018 Phạm Thị Phương Loan đã chỉnh sửa Trưởng Bộ Phận Tuyển Dụng & Đào Tạo
23:02, 29 thg 1, 2018 Phạm Thị Phương Loan đã chỉnh sửa Trưởng Bộ Phận Tuyển Dụng & Đào Tạo
23:02, 29 thg 1, 2018 Phạm Thị Phương Loan đã chỉnh sửa Trưởng Bộ Phận Tuyển Dụng & Đào Tạo
22:57, 29 thg 1, 2018 Phạm Thị Phương Loan đã chỉnh sửa Tuyển dụng Hộ lý
21:57, 26 thg 10, 2017 Phạm Thị Phương Loan đã tạo Trưởng Bộ Phận Tuyển Dụng & Đào Tạo
23:47, 27 thg 9, 2017 Phạm Thị Phương Loan đã tạo NHÂN VIÊN LỄ TÂN
18:44, 23 thg 8, 2017 Nguyễn Ngọc Hà đã chỉnh sửa Đây là trang mạng nội bộ phục vụ công việc của nhân viên Pan Services khu vực Hà Nội
01:49, 18 thg 8, 2017 Nguyễn Ngọc Hà đã chỉnh sửa Đây là trang mạng nội bộ phục vụ công việc của nhân viên Pan Services khu vực Hà Nội
01:04, 18 thg 8, 2017 Nguyễn Ngọc Hà đã chỉnh sửa Đây là trang mạng nội bộ phục vụ công việc của nhân viên Pan Services khu vực Hà Nội
00:29, 18 thg 8, 2017 Nguyễn Ngọc Hà đã chỉnh sửa Đây là trang mạng nội bộ phục vụ công việc của nhân viên Pan Services khu vực Hà Nội
00:29, 18 thg 8, 2017 Nguyễn Ngọc Hà đã chỉnh sửa Đây là trang mạng nội bộ phục vụ công việc của nhân viên Pan Services khu vực Hà Nội
00:19, 18 thg 8, 2017 Nguyễn Ngọc Hà đã chỉnh sửa Đây là trang mạng nội bộ phục vụ công việc của nhân viên Pan Services khu vực Hà Nội

cũ hơn | mới hơn