Đường dây nóng

Tất cả nhân viên Pan Services khu vực Hà Nội đều có thể liên hệ trực tiếp tới Giám đốc bằng một trong các kênh liên lạc dưới đây, Giám đốc trực tiếp và là người duy nhất nhận các thông tin này.

Tuy nhiên trước khi liên hệ, đề nghị nhân viên đọc kỹ các hướng dẫn sau:
  1. Khi liên hệ nhân viên phải cung cấp: họ tên, mã nhân viên và công trình đang làm việc. Các trường hợp nặc danh chỉ được xem như thông tin tham khảo, và không tiếp nhận qua kênh điện thoại. 
  2. Trừ trường hợp phản ánh các hành vi tiêu cực, mọi trường hợp khác phải giải quyết với các nhân viên quản lý trực tiếp (Giám sát, trưởng bộ phận ...) trước khi liên hệ với Giám đốc, và nêu rõ kết quả giải quyết với nhân viên quản lý thế nào, lý do vì sao không thỏa đáng ... 
  3. Trường hợp nhiều nhân viên cùng phản ánh hành vi tiêu cực của cấp quản lý, từng nhân viên phải ký vào thư và gửi theo đường bưu điện.
  4. Tuyệt đối cấm nhân viên đến nhà riêng xin gặp.
Giám đốc
NGUYỄN XUÂN THỦY

Điện thoại:
Di động: 0912-751271 (24/24)
Cố định: (04) 3934-5199 (bấm tiếp 26 khi nghe lời chào)

Thư điện tử:
thuynx@panservices.vn

Bưu điện:
PAN SERVICES
Tầng 3, số 1C Ngô Quyền
Hoàn kiếm - Hà Nội

Trực tuyến