Thông báo‎ > ‎

THÔNG TIN VIẾT HÓA ĐƠN 2013

đăng 20:58, 10 thg 9, 2013 bởi Trần Thu Thủy   [ đã cập nhật 21:00, 10 thg 9, 2013 ]
Thay mặt phòng kế toán xin thông báo:

Theo thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của bộ tài chính khi viết hoá đơn doanh nghiệp phải ghi tên, địa chỉ, mã số thuế y như giấy phép đăng ký kinh doanh. Vì vậy xin lưu ý với tất cả các phòng ban khi viết hoá đơn phải ghi đúng theo tên, địa chỉ, mã số thuế như sau:

Tên công ty: Công ty TNHH Liên Thái Bình
Địa chỉ: Tầng 3 - 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Mã số thuế: 0100230134.


Một số lưu ý khi đi mua hàng nên kiểm tra các thông tin:

1. Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.
2. Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hoá đơn. Khi lập hoá đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX. Còn mua hàng trực tiếp thì người mua phải ký, ghi rõ họ tên vào người mua hàng trên hoá đơn.
3. Tiêu thức “Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền”: ghi theo thứ tự tên hàng hóa, dịch vụ bán ra; gạch chéo phần bỏ trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì gạch chéo bằng bút mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ.
Nếu các phòng ban nào chưa rõ cụ thể về việc lấy hoá đơn khi mua hàng thì gặp phòng kế toán để được hướng dẫn cụ thể. Em cũng đã chia sẻ mẫu Biên bản điều chỉnh hoá đơn cho Giám đốc và các trưởng bộ phận rồi ah.
Xin chân thành cảm ơn!
Comments