Thông báo‎ > ‎

THÔNG BÁO VỀ LỊCH TRẢ LƯƠNG THÁNG 4.2014

đăng 23:35, 13 thg 4, 2014 bởi Trần Thu Thủy   [ đã cập nhật 00:11, 14 thg 4, 2014 ]
Do tháng 04/2014 có kỳ nghỉ Lễ dài nên để đảm bảo thời gian cho các phòng ban kiểm tra bảng công và tính lương, Công ty thông báo:

1. Công ty sẽ thanh toán lương tháng 04/2014 vào ngày 07/05/2014.

2. Các trường hợp chưa làm thẻ ATM thì lĩnh lương bằng tiền mặt vào ngày 07/05/2014 tại Văn phòng công ty.
Comments