Thông báo‎ > ‎

THÔNG BÁO THAY ĐỔI TÊN PHÒNG

đăng 20:39, 30 thg 6, 2013 bởi Trần Thu Thủy
Dear All!

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban, Giám đốc công ty đã ký quyết định thay đổi tên phòng Điều Hành - Dịch Vụ thành phòng Dịch Vụ kể từ ngày 01.07.2013 (chi tiết xem trong file đính kèm)

Phòng HC-NS thông báo để toàn thể nhân viên công ty biết và thực hiện theo quyết định.
ą
Trần Thu Thủy,
20:39, 30 thg 6, 2013
Comments