Thông báo‎ > ‎

Thông Báo Tạm Dừng Chuyển Đổi Mail

đăng 23:17, 14 thg 4, 2013 bởi Nguyễn Ngọc Hà
Dear All
Do server mail trong thành phố HCM chưa hoàn thiện nên việc chuyển đổi mail của toàn công ty tạm dừng,mọi việc vẫn để như cũ.
Khi nào xong sẽ có thông báo lại với mọi người sau.Thank
(Rất mong mọi người thông cảm)
Comments