Thông báo‎ > ‎

THÔNG BÁO SÁP NHẬP PHÒNG BAN

đăng 00:04, 5 thg 11, 2014 bởi Trần Thu Thủy
Dear All!

        Căn cứ cơ cấu tổ chức và nhu cầu sử dụng cán bộ của công ty, Giám đốc công ty quyết định:

     - Sáp nhập Trung tâm Tuyển dụng - Đào tạo và Bộ phận Quản lý chất lượng thành Trung tâm Tuyển dụng - Đào tạo và Quản lý chất lượng kể từ ngày 04/11/2014
    -  Cử Bà Nguyễn Thu Thủy, mã số 005/04 giữ chức vụ Trưởng Trung tâm
        (Quyết định số 366/QĐ-Pan ngày 04/11/2014)
     
    (Chi tiết xem trong file đính kèm)
   
    Phòng HC-NS thông báo để toàn thể nhân viên công ty biết và thực hiện theo quyết định.
ą
Trần Thu Thủy,
00:04, 5 thg 11, 2014
Comments