Thông báo‎ > ‎

THÔNG BÁO NGHỈ QUỐC KHÁNH 02/09

đăng 03:14, 24 thg 8, 2015 bởi Nguyễn Ngọc Hà   [ đã cập nhật 03:16, 24 thg 8, 2015 ]

Nhân dịp Quốc Khánh 02/09, Công ty thông báo:

1.     Toàn thể cán bộ nhân viên Công ty được nghỉ 01 ngày 02/09/2015. 

2.    Trư­ờng hợp ngày Lễ trùng vào ngày nghỉ ca (nghỉ tuần) của người lao động hoặc do yêu cầu công việc phải đi làm thì đư­ợc bố trí nghỉ ca vào những ngày phù hợp theo kế hoạch công việc của Công trình, nếu không bố trí nghỉ ca đư­ợc thì tính thêm giờ theo qui định.

3.    Nhân viên đi làm ngày lễ( theo quy định mức được duyệt) se được thưởng mức 150.000 đồng/người.

Công ty thực hiện trả thưởng vào cùng ngày thanh toán lướng tháng 09/2015.

Đề nghị Phụ trách các bộ phận, Giám sát các công trình thông báo cho nhân viên bộ phận mình được biết và thực hiện.

Comments