Thông báo‎ > ‎

THÔNG BÁO LỊCH TRẢ LƯƠNG THÁNG 4.2015

đăng 20:36, 23 thg 4, 2015 bởi Trần Thu Thủy
Do tháng 04/2015 có kỳ nghỉ Lễ dài trùng với thời gian duyệt công, nên để đảm bảo thời gian cho các phòng ban kiểm tra bảng công và tính lương, Công ty thông báo:

1. Công ty sẽ thanh toán lương tháng 04/2015 vào ngày 08/05/2015

2. Các trường hợp chưa làm thẻ ATM thì lĩnh lương bằng tiền mặt vào ngày 08/05/2015 tại Văn phòng công ty.

Nhận được thông báo này, đề nghị Phụ trách các Bộ phận, Giám sát các công trình thông báo cho nhân viên bộ phận mình biết và thực hiện.

(Thông báo chi tiết sẽ được gửi xuống các công trình/bộ phận)
Comments