Thông báo‎ > ‎

Thông báo lịch thanh toán lương 08/2015

đăng 03:09, 24 thg 8, 2015 bởi Nguyễn Ngọc Hà
Do tháng 09/2015 có ngày nghỉ Lễ 02/09/2015 trùng với thời gian tính lương nên để đảm bảo thời gian cho phong Kế Toán tính lương, Công ty thông báo:

1. Công ty sẽ thanh toán lương tháng 08/2015 vào ngày 07/09/2015

2. Các trường hợp chưa làm thẻ ATM thì lĩnh lương bằng tiền mặt vào ngày 07/09/2015 tại Văn phòng công ty.

Nhận được thông báo này, đề nghị Phụ trách các Bộ phận, Giám sát các công trình thông báo cho nhân viên bộ phận mình biết và thực hiện.

(Thông báo chi tiết sẽ được gửi xuống các công trình/bộ phận)
Comments