Thông báo‎ > ‎

THÔNG BÁO ĐIỀU CHUYỂN CÁN BỘ

đăng 23:48, 4 thg 11, 2014 bởi Trần Thu Thủy
Dear All!

   Căn cứ cơ cấu tổ chức và nhu cầu sử dụng cán bộ của công ty, Giám đốc công ty quyết định: Điều chuyển anh Nguyễn Ngọc Hà, mã số: 263/13N - nhân viên Bộ phận Quản lý chất lượng sang làm nhân viên Phòng Hành Chính - Nhân Sự, kể từ ngày 04/11/2014  (Quyết định số 365/QĐ-PAN ngày 04/11/2014)
     
   (Chi tiết xem trong file đính kèm)
   
    Phòng HC-NS thông báo để toàn thể nhân viên công ty biết và thực hiện theo quyết định.
ą
Trần Thu Thủy,
23:48, 4 thg 11, 2014
Comments