Thông báo‎ > ‎

THÔNG BÁO ĐIỀU CHUYỂN CÁN BỘ

đăng 23:52, 30 thg 9, 2014 bởi Trần Thu Thủy   [ đã cập nhật 00:01, 1 thg 10, 2014 ]
Dear All!

   Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ của công ty, Giám đốc công ty quyết định: Điều chuyển chị Lê Thị Bảo Hà, mã số: 128/13 - nhân viên Phòng Kinh doanh sang làm nhân viên Trung tâm Tuyển Dụng – Đào Tạo, kể từ ngày 01/10/2014  (Quyết định số 317/QĐ-PAN ngày 30/09/2014)
     
   (Chi tiết xem trong file đính kèm)
   
    Phòng HC-NS thông báo để toàn thể nhân viên công ty biết và thực hiện theo quyết định.
ą
Trần Thu Thủy,
23:52, 30 thg 9, 2014
Comments