Thông báo‎ > ‎

THÔNG BÁO ĐIỀU CHUYỂN CÁN BỘ

đăng 00:33, 21 thg 4, 2014 bởi Trần Thu Thủy
Dear All!

   Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ của công ty, Giám đốc công ty quyết định: Điều chuyển chị Phạm Thị Phương Loan, mã số: 744/13 - nhân viên Phòng Dịch vụ sang làm nhân viên Trung tâm Tuyển Dụng – Đào Tạo, kể từ ngày 22/04/2014  (Quyết định số 89/QĐ-PAN ngày 21/04/2014)
     
   (Chi tiết xem trong file đính kèm)
   
    Phòng HC-NS thông báo để toàn thể nhân viên công ty biết và thực hiện theo quyết định.
ą
Trần Thu Thủy,
00:33, 21 thg 4, 2014
Comments