Thông báo‎ > ‎

Thông báo chuyển đổi Letter Head

đăng 21:53, 28 thg 5, 2013 bởi Nguyễn Ngọc Hà   [ cập nhật 23:23, 30 thg 5, 2013 bởi Người dùng không xác định ]
Dear All.
BP QLCL xin gửi  mẫu Letter Head sẽ dùng chính thức trong thời gian tới, các GS và nhân viên VP  vào theo đường dẫn dưới, tạo bản sao để sử dụng, cụ thể:

https://docs.google.com/document/d/1ClLjGgzXlE-zKpms17eltXXO-CGmhLqCzjPMfTd4c8s/edit?usp=sharing

1- Đối với nội bộ: Các GS, NVVP tiến hành thay toàn bộ các văn bản đang sử dụng (Word, Excel, Google...) sang mẫu Letter Head mới. 

2- Đối với khách hàng: chỉ sử dụng mẫu mới gửi khách hàng khi Công ty có thông báo chính thức.

Thanks
Quy định về Letter Head xem ở đây https://docs.google.com/a/panhanoi.vn/document/d/1mxsho1R_ZnmHdHSk6ebAcF6bJTABt_aEPUXJWLxWSdA/edit
Comments