Thông báo‎ > ‎

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM CÁN BỘ

đăng 21:42, 11 thg 6, 2013 bởi Trần Thu Thủy   [ đã cập nhật 21:53, 11 thg 6, 2013 ]
Dear All!

   Căn cứ vào nhu cầu sử dụng cán bộ, Giám đốc công ty đã ký Quyết định: Bổ nhiệm ông Lê Văn Hà - Mã số: 522/05N  giữ chức Phó phòng - Phụ trách phòng Điều hành - Dịch Vụ kể từ ngày 15/06/2013
     (Chi tiết xem trong file đính kèm)
   
    Phòng HC-NS thông báo để toàn thể nhân viên công ty biết và thực hiện theo quyết định.
ą
Trần Thu Thủy,
21:42, 11 thg 6, 2013
Comments