Thông báo‎ > ‎

THỜI HẠN THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 8.2013

đăng 20:31, 21 thg 8, 2013 bởi Trần Thu Thủy
Do ngày nghỉ lễ 02/09 trùng với ngày tính lương nên để đảm bảo thời gian cho các phòng ban kiểm tra bảng công và tính lương, Công ty thông báo:

1. Công ty sẽ thanh toán lương tháng 08/2013 vào ngày 06/09/2013.

2. Các trường hợp chưa làm thẻ ATM thì lĩnh lương bằng tiền mặt vào ngày 06/09/2013 tại Văn phòng công ty.
Comments