Thông báo‎ > ‎

THỜI HẠN THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 4.2013

đăng 00:31, 18 thg 4, 2013 bởi Trần Thu Thủy
Do tháng 04/2013 có kỳ nghỉ Lễ dài nên để đảm bảo thời gian cho các phòng ban kiểm tra bảng công và tính lương, Công ty thông báo:

1. Công ty sẽ thanh toán lương tháng 04/2013 vào ngày 08/05/2013.

2. Các trường hợp chưa làm thẻ ATM thì lĩnh lương bằng tiền mặt vào ngày 08/05/2013 tại Văn phòng công ty.
Comments