Thông báo‎ > ‎

THỜI HẠN THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 2/2015

đăng 00:33, 2 thg 3, 2015 bởi Trần Thu Thủy
Do tháng 2 /2015 là tháng thiếu (chỉ có 28 ngày), nên để đảm bảo thời gian cho các phòng ban kiểm tra bảng công và tính lương, Công ty thông báo:

1. Công ty sẽ thanh toán lương tháng 02/2015 vào ngày 07/03/2015.

2. Các trường hợp chưa làm thẻ ATM thì lĩnh lương bằng tiền mặt vào ngày 07/03/2015 tại Văn phòng công ty

Nhận được thông báo này, đề nghị Phụ trách các bộ phận, Giám sát các công trình thông báo cho nhân viên bộ phận mình được biết.
Comments