Thông báo‎ > ‎

THỜI HẠN THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 2.2013

đăng 17:18, 27 thg 2, 2013 bởi Trần Thu Thủy

Do tháng 02/2013 là tháng thiếu (chỉ có 28 ngày), nên để đảm bảo thời gian cho phòng Hành chính – Nhân sự kiểm tra bảng công và Phòng Kế toán tính lương, Công ty TNHH Liên Thái Bình thông báo:

1-       Công ty sẽ thanh toán lương tháng 02/2013 vào ngày 07/03/2013.

2- Các trường hợp chưa làm thẻ ATM thì lĩnh lương bằng tiền mặt vào ngày 07/03/2013 tại Văn phòng Công ty. 

Nhận được thông báo này, đề nghị Phụ trách các Bộ phận, Giám sát các công trình thông báo cho nhân viên bộ phận mình biết và thực hiện.

Comments