Thông báo‎ > ‎

THỜI HẠN THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 12.2014

đăng 22:30, 29 thg 12, 2014 bởi Trần Thu Thủy
Do ngày nghỉ Tết Dương lịch trùng với ngày tính lương nên để đảm bảo thời gian cho các phòng ban kiểm tra bảng công và tính lương, Công ty thông báo:

1. Công ty sẽ thanh toán lương tháng 12/2014 vào ngày 06/01/2014.

2. Các trường hợp chưa làm thẻ ATM thì lĩnh lương bằng tiền mặt vào ngày 06/01/2014 tại Văn phòng công ty.
Comments