Thông báo‎ > ‎

THỜI HẠN THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 12/2013

đăng 00:53, 29 thg 12, 2013 bởi Trần Thu Thủy
Do ngày nghỉ Tết Dương lịch trùng với ngày tính lương nên để đảm bảo thời gian cho các phòng ban kiểm tra bảng công và tính lương, Công ty thông báo:

1. Công ty sẽ thanh toán lương tháng 12/2013 vào ngày 07/01/2014.

2. Các trường hợp chưa làm thẻ ATM thì lĩnh lương bằng tiền mặt vào ngày 07/01/2014 tại Văn phòng công ty.
Comments