Thông báo‎ > ‎

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHUYỂN CÁN BỘ

đăng 00:41, 2 thg 3, 2015 bởi Trần Thu Thủy
Dear All!

   Căn cứ cơ cấu tổ chức và nhu cầu sử dụng cán bộ của công ty, Giám đốc công ty quyết định: Điều chuyển chị Phan Thị Hương, mã số: 729/12 - Giám sát công trình Ciputra sang làm Giám sát phòng Dịch Vụ, kể từ ngày 02/03/2015  (Quyết định số 26/QĐ-PAN ngày 02/03/2015)
     
   (Chi tiết xem trong file đính kèm)
   
    Phòng HC-NS thông báo để toàn thể nhân viên công ty biết và thực hiện theo quyết định.
ą
Trần Thu Thủy,
00:41, 2 thg 3, 2015
Comments