Thông báo‎ > ‎

CẬP NHẬT BIỂU MẪU MỚI

đăng 18:59, 8 thg 7, 2013 bởi Người dùng không xác định
Dear all

BP QLCL xin thông báo:

         Các biểu mẫu hiện đang dùng đã có sự thay đổi nội dung so với biểu mẫu đã được ban hành trên trang web của Cty. Vậy các Giám sát, nhân viên các BP chú ý cập nhật và hủy bỏ các biểu mẫu không còn phù hợp.

          KỂ TỪ NGÀY 15/7/2013, tất cả các biểu mẫu được sử dụng tại công trình, các BP phải đảm đảm thống nhất đúng mẫu trên trang web của CTy

Thanks

P/s: - Riêng mẫu phiếu check toilet tại các CT vẫn sử dụng nốt các BM đã in cho đến khi hết thì thay mẫu mới.
       - Đề nghị các BP kiểm soát việc thực hiện đúng BM của BP mình và các BP khác (các biểu mẫu sai trả lại, không nhận). 
Comments