Thông báo‎ > ‎

ÁP DỤNG QUI TRÌNH VÀ BIỂU MẪU

đăng 02:46, 2 thg 7, 2013 bởi Người dùng không xác định
Dear all

BP QLCL xin thông báo:

1-  Toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng của Công ty (các qui trình và biểu mẫu) đã được chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện. BGĐ đã  duyệt và cho ban hành (lần 2).

2- Các nhân viên có nhu cầu sử dụng, đề nghị vào trang Web của Cty (www.panhanoi.vn) để xem qui trình và lấy biểu mẫu .

3- Một số biểu mẫu không nhiều bộ phận sử dụng (chỉ dùng riêng cho 1 bộ phận chuyên môn nào đó) thì BGĐ ko đưa lên Web mà chỉ chia sẻ đường link cho Trưởng BP cần sử dụng. Vậy, đề nghị các Trưởng BP được chia sẻ, lưu giữ và chia sẻ tiếp đường link này cho nhân viên trong BP mình để lấy biểu mẫu sử dụng.
  
             KỂ TỪ NGÀY 01/07/2013, toàn thể CBNV Cty chính thức áp dụng qui trình và biểu mẫu mới. 

Thanks

Comments