Thông báo

THÔNG BÁO ĐIỀU CHUYỂN CÁN BỘ

đăng 00:33 21-04-2014 bởi Trần Thu Thủy

Dear All!

   Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ của công ty, Giám đốc công ty quyết định: Điều chuyển chị Phạm Thị Phương Loan, mã số: 744/13 - nhân viên Phòng Dịch vụ sang làm nhân viên Trung tâm Tuyển Dụng – Đào Tạo, kể từ ngày 22/04/2014  (Quyết định số 89/QĐ-PAN ngày 21/04/2014)
     
   (Chi tiết xem trong file đính kèm)
   
    Phòng HC-NS thông báo để toàn thể nhân viên công ty biết và thực hiện theo quyết định.

THÔNG BÁO VỀ LỊCH TRẢ LƯƠNG THÁNG 4.2014

đăng 23:35 13-04-2014 bởi Trần Thu Thủy   [ đã cập nhật 00:11 14-04-2014 ]

Do tháng 04/2014 có kỳ nghỉ Lễ dài nên để đảm bảo thời gian cho các phòng ban kiểm tra bảng công và tính lương, Công ty thông báo:

1. Công ty sẽ thanh toán lương tháng 04/2014 vào ngày 07/05/2014.

2. Các trường hợp chưa làm thẻ ATM thì lĩnh lương bằng tiền mặt vào ngày 07/05/2014 tại Văn phòng công ty.

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 01/05

đăng 23:53 09-04-2014 bởi Trần Thu Thủy

Nhân ngày Giải phóng miền nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5, Công ty thông báo:

1.     Toàn thể cán bộ nhân viên Công ty được nghỉ 02 ngày 30/04/2014 và 01/05/2014. Trư­ờng hợp ngày Lễ trùng vào ngày nghỉ ca (nghỉ tuần) của người lao động hoặc do yêu cầu công việc phải đi làm thì đư­ợc bố trí nghỉ ca, nghỉ bù vào những ngày phù hợp theo kế hoạch công việc của Công trình, nếu không bố trí nghỉ ca, nghỉ bù đư­ợc thì tính hư­ởng l­ư­ơng theo qui định.

2.     Nhân dịp Lễ, Công ty thực hiện thư­ởng cho các công nhân viên còn làm việc tại Công ty tính đến ngày 24/04/2014, mức th­ư­ởng căn cứ theo thâm niên công tác (Chi tiết theo thông báo chuyển xuống các công trình)

3.   Công ty thực hiện trả thư­ởng 30/04, 01/05 vào cùng ngày thanh toán l­ư­ơng tháng 04/2014.

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG - 09/04/2014

đăng 18:09 07-04-2014 bởi Trần Thu Thủy

Nhân dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2014, Công ty thông báo:

 Toàn thể cán bộ nhân viên Công ty được nghỉ 01 ngày 09/4/2013 (tức ngày 10/03 Âm lịch) Trường hợp ngày Lễ trùng vào ngày nghỉ ca của người lao động hoặc do yêu cầu công việc phải đi làm thì được bố trí nghỉ ca vào những ngày phù hợp theo kế hoạch công việc của Công trình, nếu không bố trí được thì tính hưởng lương theo quy định.

THÔNG BÁO BỔ NHIỆM CÁN BỘ

đăng 01:13 29-12-2013 bởi Trần Thu Thủy

Dear All!

   Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ của công ty, Giám đốc công ty quyết định:

1. Bổ nhiệm ông Lê Văn Hà - Mã số: 522/05N  giữ chức vụ Trưởng phòng Dịch Vụ - Công ty TNHH Liên Thái Bình kể từ ngày 01/01/2014 (Quyết định số 339/QĐ-PAN)
2. Bổ nhiệm bà Trần Thu Thủy - Mã số: 247/07 giữ chức vụ Trưởng phòng Hành Chính - Nhân Sự - Công ty TNHH Liên Thái Bình kể từ ngày 01/01/2014 (Số 440/QĐ-PAN)
     
   (Chi tiết xem trong file đính kèm)
   
    Phòng HC-NS thông báo để toàn thể nhân viên công ty biết và thực hiện theo quyết định.

THỜI HẠN THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 12/2013

đăng 00:53 29-12-2013 bởi Trần Thu Thủy

Do ngày nghỉ Tết Dương lịch trùng với ngày tính lương nên để đảm bảo thời gian cho các phòng ban kiểm tra bảng công và tính lương, Công ty thông báo:

1. Công ty sẽ thanh toán lương tháng 12/2013 vào ngày 07/01/2014.

2. Các trường hợp chưa làm thẻ ATM thì lĩnh lương bằng tiền mặt vào ngày 07/01/2014 tại Văn phòng công ty.

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2014

đăng 00:51 29-12-2013 bởi Trần Thu Thủy

Nhân dịp Tết dương lịch, Công ty thông báo:

1.     Toàn thể cán bộ nhân viên Công ty được nghỉ 01 ngày 01/01/2014. Trư­ờng hợp ngày Lễ trùng vào ngày nghỉ ca (nghỉ tuần) của người lao động hoặc do yêu cầu công việc phải đi làm thì đư­ợc bố trí nghỉ ca vào những ngày phù hợp theo kế hoạch công việc của Công trình, nếu không bố trí nghỉ ca đư­ợc thì tính thêm giờ theo qui định.

2.     Nhân dịp Tết Dương Lịch, Công ty thực hiện thư­ởng cho các công nhân viên còn làm việc tại Công ty tính đến ngày 29/12/2013, mức th­ư­ởng căn cứ theo thâm niên công tác (Chi tiết theo thông báo chuyển xuống các công trình)

3.   Công ty thực hiện trả thư­ởng 01/01 vào cùng ngày thanh toán l­ư­ơng tháng 12/2013.

THÔNG TIN GHI HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

đăng 18:37 03-10-2013 bởi Trần Thu Thủy

Thay mặt Phòng kế toán xin thông báo:
Theo công văn số 39353/CT-QLAC của Cục thuế TP Hà Nội ngày 03 tháng 10 năm 2013. Chấp thuận cho Công ty TNHH Liên Thái Bình được  sử dụng thông tin địa chỉ ghi trên hoá đơn GTGT đối với hoá đơn đầu vào như sau:

Tên công ty: Công ty TNHH Liên Thái Bình
Địa chỉ: Tầng 3 - Số 1C Ngô Quyền, P.Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
MST: 0100230134.

September 2013 e-Newsletter / THƯ NGỎ THÁNG 9-2013

đăng 21:38 19-09-2013 bởi Nguyễn Xuân Thủy   [ đã cập nhật 17:59 22-09-2013 ]

Dear All,

Công ty vừa gửi email tới toàn bộ khách hàng "Thư ngỏ tháng 9-2013" với nội dung chủ yếu là thông báo một số giải thưởng chúng ta đạt được trong thời gian qua, cũng như triển khai đợt thăm dò ý kiến khách hàng thông qua "Phiếu thăm dò ý kiến khách hàng" trực tuyến.

Anh đề nghị toàn bộ nhân viên Pan khu vực Hà Nội vào đọc qua để nắm được thông tin.


THÔNG TIN VIẾT HÓA ĐƠN 2013

đăng 20:58 10-09-2013 bởi Trần Thu Thủy   [ đã cập nhật 21:00 10-09-2013 ]

Thay mặt phòng kế toán xin thông báo:

Theo thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của bộ tài chính khi viết hoá đơn doanh nghiệp phải ghi tên, địa chỉ, mã số thuế y như giấy phép đăng ký kinh doanh. Vì vậy xin lưu ý với tất cả các phòng ban khi viết hoá đơn phải ghi đúng theo tên, địa chỉ, mã số thuế như sau:

Tên công ty: Công ty TNHH Liên Thái Bình
Địa chỉ: Tầng 3 - 1C Ngô Quyền, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Mã số thuế: 0100230134.


Một số lưu ý khi đi mua hàng nên kiểm tra các thông tin:

1. Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn.
2. Riêng đối với việc mua hàng không trực tiếp như: Mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì người mua hàng không nhất thiết phải ký, ghi rõ họ tên trên hoá đơn. Khi lập hoá đơn tại tiêu thức “người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên)”, người bán hàng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX. Còn mua hàng trực tiếp thì người mua phải ký, ghi rõ họ tên vào người mua hàng trên hoá đơn.
3. Tiêu thức “Số thứ tự, tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền”: ghi theo thứ tự tên hàng hóa, dịch vụ bán ra; gạch chéo phần bỏ trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì gạch chéo bằng bút mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ.
Nếu các phòng ban nào chưa rõ cụ thể về việc lấy hoá đơn khi mua hàng thì gặp phòng kế toán để được hướng dẫn cụ thể. Em cũng đã chia sẻ mẫu Biên bản điều chỉnh hoá đơn cho Giám đốc và các trưởng bộ phận rồi ah.
Xin chân thành cảm ơn!

1-10 of 33