Thông báo

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ GIỖ TỔ, NGHỈ 30/4 VÀ 01/05/2015

đăng 20:41 23-04-2015 bởi Trần Thu Thủy

Nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương 10/3 ÂL, Giải phóng miền nam 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5, Công ty TNHH Liên Thái Bình thông báo:

1.             Toàn thể cán bộ nhân viên Công ty được nghỉ 03 ngày, bao gồm: 28/04/2015, 30/04/2015 và 01/05/2015

2.                 Trường hợp ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ ca (nghỉ tuần) của người lao động hoặc do yêu cầu công việc phải đi làm thì Giám sát công trình bố trí cho nhân viên nghỉ ca, nghỉ bù vào những ngày phù hợp theo kế hoạch công việc của Công trình.

            Việc bố trí nghỉ bù phải được thực hiện trong kỳ công tháng 5/2015.

3.                 Các nhân viên đi làm ngày 01/01/2015 ngày lễ (Giỗ tổ Hùng Vương, 30/04 và 01/05)  (theo định mức được duyệt) sẽ được thưởng (chi tiết theo thông báo gửi các công trình).

          Công ty thực hiện trả thưởng vào cùng ngày thanh toán lương tháng 05/2015

 

Nhận được thông báo này, đề nghị Phụ trách các Bộ phận, Giám sát các công trình thông báo cho nhân viên bộ phận mình biết và thực hiện.

THÔNG BÁO LỊCH TRẢ LƯƠNG THÁNG 4.2015

đăng 20:36 23-04-2015 bởi Trần Thu Thủy

Do tháng 04/2015 có kỳ nghỉ Lễ dài trùng với thời gian duyệt công, nên để đảm bảo thời gian cho các phòng ban kiểm tra bảng công và tính lương, Công ty thông báo:

1. Công ty sẽ thanh toán lương tháng 04/2015 vào ngày 08/05/2015

2. Các trường hợp chưa làm thẻ ATM thì lĩnh lương bằng tiền mặt vào ngày 08/05/2015 tại Văn phòng công ty.

Nhận được thông báo này, đề nghị Phụ trách các Bộ phận, Giám sát các công trình thông báo cho nhân viên bộ phận mình biết và thực hiện.

(Thông báo chi tiết sẽ được gửi xuống các công trình/bộ phận)

QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHUYỂN CÁN BỘ

đăng 00:41 02-03-2015 bởi Trần Thu Thủy

Dear All!

   Căn cứ cơ cấu tổ chức và nhu cầu sử dụng cán bộ của công ty, Giám đốc công ty quyết định: Điều chuyển chị Phan Thị Hương, mã số: 729/12 - Giám sát công trình Ciputra sang làm Giám sát phòng Dịch Vụ, kể từ ngày 02/03/2015  (Quyết định số 26/QĐ-PAN ngày 02/03/2015)
     
   (Chi tiết xem trong file đính kèm)
   
    Phòng HC-NS thông báo để toàn thể nhân viên công ty biết và thực hiện theo quyết định.

THỜI HẠN THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 2/2015

đăng 00:33 02-03-2015 bởi Trần Thu Thủy

Do tháng 2 /2015 là tháng thiếu (chỉ có 28 ngày), nên để đảm bảo thời gian cho các phòng ban kiểm tra bảng công và tính lương, Công ty thông báo:

1. Công ty sẽ thanh toán lương tháng 02/2015 vào ngày 07/03/2015.

2. Các trường hợp chưa làm thẻ ATM thì lĩnh lương bằng tiền mặt vào ngày 07/03/2015 tại Văn phòng công ty

Nhận được thông báo này, đề nghị Phụ trách các bộ phận, Giám sát các công trình thông báo cho nhân viên bộ phận mình được biết.

THỜI HẠN THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 12.2014

đăng 22:30 29-12-2014 bởi Trần Thu Thủy

Do ngày nghỉ Tết Dương lịch trùng với ngày tính lương nên để đảm bảo thời gian cho các phòng ban kiểm tra bảng công và tính lương, Công ty thông báo:

1. Công ty sẽ thanh toán lương tháng 12/2014 vào ngày 06/01/2014.

2. Các trường hợp chưa làm thẻ ATM thì lĩnh lương bằng tiền mặt vào ngày 06/01/2014 tại Văn phòng công ty.

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2015

đăng 22:27 29-12-2014 bởi Trần Thu Thủy

Nhân dịp Tết Dương lịch 01/01/2015, Công ty TNHH Liên Thái Bình thông báo:

1.                 Toàn thể cán bộ nhân viên Công ty được nghỉ 01 ngày 01/01/2015.

2.                 Trường hợp ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ ca (nghỉ tuần) của người lao động hoặc do yêu cầu công việc phải đi làm thì Giám sát công trình bố trí cho nhân viên nghỉ ca, nghỉ bù vào những ngày phù hợp theo kế hoạch công việc của Công trình.

            Việc bố trí nghỉ bù phải được thực hiện trong kỳ công tháng 1/2015.

3.                 Các nhân viên đi làm ngày 01/01/2015  (theo định mức được duyệt) sẽ được thưởng (chi tiết theo thông báo gửi các công trình).

 

Nhận được thông báo này, đề nghị Phụ trách các Bộ phận, Giám sát các công trình thông báo cho nhân viên bộ phận mình biết và thực hiện.

THÔNG BÁO SÁP NHẬP PHÒNG BAN

đăng 00:04 05-11-2014 bởi Trần Thu Thủy

Dear All!

        Căn cứ cơ cấu tổ chức và nhu cầu sử dụng cán bộ của công ty, Giám đốc công ty quyết định:

     - Sáp nhập Trung tâm Tuyển dụng - Đào tạo và Bộ phận Quản lý chất lượng thành Trung tâm Tuyển dụng - Đào tạo và Quản lý chất lượng kể từ ngày 04/11/2014
    -  Cử Bà Nguyễn Thu Thủy, mã số 005/04 giữ chức vụ Trưởng Trung tâm
        (Quyết định số 366/QĐ-Pan ngày 04/11/2014)
     
    (Chi tiết xem trong file đính kèm)
   
    Phòng HC-NS thông báo để toàn thể nhân viên công ty biết và thực hiện theo quyết định.

THÔNG BÁO ĐIỀU CHUYỂN CÁN BỘ

đăng 23:48 04-11-2014 bởi Trần Thu Thủy

Dear All!

   Căn cứ cơ cấu tổ chức và nhu cầu sử dụng cán bộ của công ty, Giám đốc công ty quyết định: Điều chuyển anh Nguyễn Ngọc Hà, mã số: 263/13N - nhân viên Bộ phận Quản lý chất lượng sang làm nhân viên Phòng Hành Chính - Nhân Sự, kể từ ngày 04/11/2014  (Quyết định số 365/QĐ-PAN ngày 04/11/2014)
     
   (Chi tiết xem trong file đính kèm)
   
    Phòng HC-NS thông báo để toàn thể nhân viên công ty biết và thực hiện theo quyết định.

THÔNG BÁO ĐIỀU CHUYỂN CÁN BỘ

đăng 23:52 30-09-2014 bởi Trần Thu Thủy   [ đã cập nhật 00:01 01-10-2014 ]

Dear All!

   Căn cứ nhu cầu sử dụng cán bộ của công ty, Giám đốc công ty quyết định: Điều chuyển chị Lê Thị Bảo Hà, mã số: 128/13 - nhân viên Phòng Kinh doanh sang làm nhân viên Trung tâm Tuyển Dụng – Đào Tạo, kể từ ngày 01/10/2014  (Quyết định số 317/QĐ-PAN ngày 30/09/2014)
     
   (Chi tiết xem trong file đính kèm)
   
    Phòng HC-NS thông báo để toàn thể nhân viên công ty biết và thực hiện theo quyết định.

THỜI HẠN THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 08/2014

đăng 21:49 21-08-2014 bởi Trần Thu Thủy

Do ngày nghỉ lễ 02/09 trùng với ngày tính lương nên để đảm bảo thời gian cho các phòng ban kiểm tra bảng công và tính lương, Công ty thông báo:

1. Công ty sẽ thanh toán lương tháng 08/2014 vào ngày 06/09/2014.

2. Các trường hợp chưa làm thẻ ATM thì lĩnh lương bằng tiền mặt vào ngày 06/09/2014 tại Văn phòng công ty.

1-10 of 44